dimarts, 1 d’abril de 2014

El so


Característiques del so

Les característiques principals del so són les següents:

-amplitud: quantitat de pressió que exerceix la vibració a l'aire.. Aquesta, determina la quantitat d'energia que conté una senyal sonora.
L'amplitud d'una ona és el valor màxim, tant positiu com negatiu.
El valor màxim positiu que pren l'aplitud d'una ona sinusoidal reb el nom de pic o cresta.
El valor màxim negatiu s'anomena ventre o vall.
El punt on el valor de l'onada s'anula al passar del valor positiu al negatiu o viceversa  s'anomena nod, zero o punt d'equilibri.


-freqüència: magnitud que mesura el nombre de repeticions per unitat de temps de qualsevol fenòmen o succés periòdic: la quantitat de cops que es repeteix un valor determinat de la variable.
La freqüència es representada amb diagrames i amb histogrames.-intensitat: la intensitat és la magnitud física que expressa la major o la menor amplitud de les ones sonores. És la potència acústica transferida per una ona sonora  per un segon una superfície.


-to: el to és la qualitat del so que, depenent de la seva freqüència, s'ordenen de greus a aguts.
-timbre: el timbre és la qualitat del so que diferència als del mateix to i depèn de la forma i de la naturalesa dels elemnts que entren en vibració. Sensació auditiva que ens permet distingir/diferenciar el tipus de veu o instrument del què prové determinat so.
Imatge de diferents timbres:

 Arxius de so (prezi)

Aquí teniu un prezi us mostra què és un arxiu de so, els ipus d'arxius i un exemple de formats d'arxius de so:

http://prezi.com/v5jymjngmia6/arxius-de-so/

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada